Kartal Gözü/Wave Front Teknolojisi


Son zamanlarda medyada ve dolayısıyla hastalar arasında çok konuşulan iki konu var :  

  1. Wave Front Teknolojisi
  2. Kartal Gözü
  3. Bıçaksız LASIK

Önce isterseniz bir örnek vererek lazer teknolojisinin bir adımı olan wave front teknolojisinden bahsedelim :
Karşınızda gördüğünüz bir cismin görüntüsü gözünüzde :

  1. önce en öndeki kornea tabakasından,
  2. sonra ön kamara dediğimiz içi aköz hümör adındaki bir sıvı ile dolu olan bölgeden,
  3. üçüncü olarak lens dediğimiz ve ileride yaşlılarda kataraktın geliştiği mercekten,
  4. dördüncü olarak gözün küresinin tam ortasındaki vitre cismi adı verilen jelatinimsi sıvıdan geçerek
  5. en arkadaki retina (ağ tabaka) ya yansır.

Bu yansıtıcı ortamların herhangi birindeki milimetre, hatta mikron (yani milimetrenin binde biri) düzeyindeki bozukluklar resmin retinaya doğru olarak yansımasını engeller. Bu nedenle bazen cisim ile gördüğümüz cisim arasında farklar oluşur. İşte bu küçük farkları ortadan kaldırabilmek için wavefront teknolojisi geliştirilmeye çalışılmaktadır; bu teknolojide gözün beş tabakasından geçerek gelen ışın demeti tekrar beş tabakadan geri döndüğünde bir ekranında toplanarak bilgisayar tarafından yorumlanır ve tüm hataları düzeltilmeye çalışılır. Böylece oluşacak görüntünün tüm hatalardan arındırılmış pırıl pırıl bir görüntü olması arzulanır. Ama  acaba hakikaten öyle bir görüntü oluşmakta mıdır veya oluşabilecek midir ? Bugünkü wavefront teknolojisi uygulanarak yapılan ekzimer lazer veya LASIK müdahaleleri mutlaka direkt uygulanan lazer teknolojisinden daha iyi sonuç vermektedir. Fakat daha alınması gereken çok uzun bir yol vardır. Çünkü, görüntü yukarıda sıraladığım beş ortamdan geçip tekrar geri döndüğünde her ortamdaki küçük hatalar bir sonraki ortamdaki hatalarla birleşerek geometrik yanlışlara neden olabilmektedirler. Bu nedenle wavefront teknolojisi şu anda herkese önerilecek bir teknoloji değildir. Ama eğer daha önceden sonucu kötü olan bir ekzimer lazer uygulaması geçirmişseniz, mutlaka wavefront teknolojisi ile eski lazer uygulamasındaki hataların düzeltilmesi gerekir. Ayrıca, wavefront teknolojisinde her hasta için ayrı bir bilgisayar kartı kullanıldığından dolayı bu teknoloji ile uygulanan lazer müdahalesinin maliyeti klasik uygulamanın hemen hemen iki mislidir.

Acaba Kartal Gözü nedir ?

Bildiğiniz gibi kartallar çok yükseklerde uçarken, yerdeki küçük varlıkları bile fark ederek avlarlar. Bu nedenle wavefront teknolojisi ile insan gözünün kartal gözü gibi keskin olabilmesi hedeflenmiştir. Ama hakikaten bu gerçekleşebilir mi ?

Her şeyden önce iki konuya açıklık getirmek gerekir:

Gözü bozuk olan bir insanın gözlük numarası ile görme keskinliği aynı şey değildir.

Örneğin, - 2.00 D miyop olan bir hastanın görme keskinliği gözlüksüz % 10, gözlükle genelde % 100’dür. Yani, bizler LASIK sonrası hastamızın görme keskinliğinin gözlük kullanmadan % 100’e ulaşmasını bekleriz. Bazen bu oran %90’da kalabilir. İşte wavefront teknolojisi uygulanarak kartal gözü görmesi arzulanan kişinin görme keskinliğinin % 150 - % 200 lere erişmesi yani, normal görme keskinliğinin çok üstüne çıkması beklenir. Halbuki, şu ana kadar wavefront teknolojisi uygulanan hastalarda dahi, LASIK öncesi görmesi % 100 olan kişinin LASIK sonrası görmesi % 90 - % 120 arasında kalmaktadır. Demek ki, kartal gözü dediğimiz görüntüye ulaşabilmek için daha çok araştırma ve çalışma yapılması gerekmektedir. Bu nedenle siz değerli hastalarımızın wavefront teknolojisi ve kartal gözü sözlerine pek fazla güvenmemizi önerir, LASIK yapacak doktorunuzdan yukarda açıklamaya çalıştığım konularda izahat almanızı öneririm.

 

Bıçaksız LASIK nedir ?

Web Sitemdeki videoda da göreceğiniz üzere LASIK yönteminde, Ekzimer Laser uygulanmadan önce Keratom adı verilen bir bıçak ile fleb adını verdiğimiz bir kapakçık kaldırılır, Laser uygulanması sonunda bu kapakçık tekrar yerine oturtulur. İlk defa geçen sene ( 2003 ) Madrid' de katıldığım SOE yani Avrupa Oftalmoloji Kongresinde sunulan bir çalışmaya göre bu kapakçık femtosecond adı verilen bir başka lazer yöntemiyle kaldırılmaya başlanmış ve bu çalışma bu sene memleketimizde de uygulanma alanı bulmuştur. Wavefront gibi bu teknolojin de ileride çok güzel neticeler vereceğine eminim; ama halen belirli bir zaman beklendikten sonra Ekzimer Lazer yapımına izin veren bu yöntemin, firmalarca asıl Lazer makinesine monte edilmesinden sonra çok daha iyi sonuçlar alınacağı kanısındayım.

 

Önemli :

İleri teknolojili lazer aletlerinde " Tissue  Save " programı bulunmaktadır. İsminden de anlayacağınız üzere bu program "doku koruması" yapmaktadır. "Tissue Save " programı uygulandığında diğer programlara göre aynı gözlük numarasını düzeltmek için neredeyse korneadan  % 50 daha az doku tıraşlanmaktadır.  Kornea kalınlığının sadece yarım milimetre olduğunu hatırlatırsam, doku korumasının ne kadar önemli olduğunu anlatabilirim kanısındayım. Bu nedenle ben LASIK müdahalelerimi, yalnız ve yalnız "Tissue  Save" programı uygulayarak  yapmaktayım. Sizlere de önerim, doktorunuzdan LASIK işlemini  bu programı uygulayarak yapmasını istemenizdir.

Tissue Save Programı miyop, miyop astigmat, mikst astigmatlar için geçerlidir. Hipermetrop ve hipermetrop astigmatlar için bu programın kullanılmasına gerek yoktur. Çünkü hipermetroplarda korneanın kalın olan dış yanındaki dokusu lazer ışınına maruz kalır. Halbuki miyoplarda korneanın ince olan orta bölümü tıraşlanır. Bu nedenle miyoplarda ve miyop astigmatlarda "doku korunması" çok önemlidir.


Lazer Gözün Diğer Hangi Hastalıklarında Kullanılmaktadır ?